ul. Nowy Rynek 5, Suchy Las

Indywidualne i grupowe zajęcia Montessori

Read More

Integracja Sensoryczna

Read More

Konsultacja pedagogiczna

Read More

O nas

W Centrum Dziecięcych Możliwości prowadzimy zajęcia z dziećmi w różnym wieku, wykorzystując nie tylko wiedzę z zakresu pedagogiki Marii Montessori, ale także logopedii oraz terapii pedagogicznej. Takie połączenie pozwala – zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej – dostrzec zróżnicowane potrzeby podopiecznych na różnych etapach ich rozwoju. Punktem wyjścia i bazą zajęć są oczywiście materiały „montessoriańskie”. Praca z nimi od najmłodszych lat kształtuje u dzieci indywidualizm, samodzielność, kreatywność, ale także w naturalny sposób prowadzi ku samorozwojowi. Należy podkreślić, iż zajęcia są zawsze dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb dziecka, uwzględniają też pracę nad różnymi sferami rozwoju – intelektualną, komunikacyjną, emocjonalną. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, gdyż to potrzeba konkretnego dziecka kieruje postępowaniem nauczyciela-terapeuty. Atutem tych zajęć jest niewątpliwie możliwość łączenia pedagogiki Montessori z ćwiczeniami z zakresu logopedii czy terapii pedagogicznej, tak, by pomóc dziecku w sposób sprawny i poprawny komunikować się od najmłodszych lat, a także – w przypadku obserwowanych trudności – ułatwić funkcjonowanie podopiecznych w przedszkolu czy szkole. Zgodnie z kluczową zasadą pedagogiki Montessori „POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU”, podczas naszych zajęć dziecko uczy się samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań trudności, które napotyka w otaczającym je świecie.