W naszej placówce znajdą państwo wykwalifikowanych pedagogów zajmujących się pracą z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

Konsultacja pedagogiczna opiera się na formularzu wywiadu w którym zaznaczają Państwo wszystkie aspekty które budzą Wasz niepokój.

Kolejna cześć to spotkanie z dzieckiem mające na celu dokonanie wstępnej oceny rozwojowej w celu dalszej współpracy.

U naszych pedagogów znajdziecie wsparcie z zakresu przygotowania dziecka do podjęcia nauki w przedszkolu oraz szkole w formie zajęć grupowych bądź indywidualnych. Nasza wykwalifikowana kadra przygotuje Wasze dzieci do egzaminów szkolnych oraz pomoże w trudnościach szklonych jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, trudności z uważnością i koncentracją.

Działamy w zespole dlatego dokonujemy całościowej oceny rozwoju dziecka , Skupiamy się na mocnych stronach, tak by dziecko nabrało pewności siebie w życiu społecznym.

Prowadzimy TUS ® , ocenę gotowości szkolnej, test ryzyka dysleksji, całościową ocenę lateralizacji, trening słuchowy neuroflow ®. Naszą pracę opieramy w głównej mierze na Metodzie Marii Montesorii, oraz na Metodzie Symultaniczno-sekwencyjnej ®