ZAJĘCIA GRUPOWE
RODZAJ ZAJĘĆ OPIS ZAJĘĆ CZAS TRWANIA KOSZT ZAJĘĆ
CENA CENA W PRZYPADKU ZAJĘĆ CZĘSTSZYCH NIŻ 1X TYGODNIOWO
MONTESSORI grupa max 8 os. 90 min 55 50
45 min 50 45
grupa terapeutyczna 3 os. 45 min 60
grupa terapeutyczna 2 os. 45 min 70
REGULARNA TERAPIA (Z UMOWĄ)
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (oprócz psychologa) CZAS TRWANIA KOSZT ZAJĘĆ
CENA CENA W PRZYPADKU ZAJĘĆ CZĘSTSZYCH NIŻ 1X TYGODNIOWO
45 min 90 85
30 min 65 60
RZADZIEJ NIŻ 1 X TYGODNIOWO (Z UMOWĄ)

WSZYTSKIE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (oprócz psychologa) CZAS TRWANIA KOSZT ZAJĘĆ

45 min 100

ROZPOCZĘCIE TERAPII, ZAJĘCIA BEZ UMOWY

WSZYSTKIE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE OPIS ZAJĘĆ KOSZT ZAJĘĆ

45 min 130

60 min 140

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE CZAS TRWANIA KOSZT ZAJĘĆ

45 min 115

60 min 140

INTEGRACJA SENSORYCZNA (PRZED REGULARNĄ TERAPIĄ)


3 x 45 min. zajęcia terapeutyczne (320 zł) + wydanie dokumentu (10 zł) 330


SAT II OCENA SPRAWNOŚCI I TERAPIA SŁUCHU
Cena badania obejmuje:

OPIS ZAJĘĆ CZAS TRWANIA KOSZT ZAJĘĆ
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE przed regularną terapią Podczas zajęć m.in. ocena wskazania do badania przez diagnostę, ew. przeciwskazań do przeprowadzania badania, badanie sprawności słuchu obwodowego – audiogram 60 min 150
Podczas zajęć m.in. ocena wskazania do badania przez diagnostę, ew. przeciwskazań do przeprowadzania badania, badanie słuchowego przetwarzania centralnego (Test sekwencji długości dźwięków; Test sekwencji wysokości dźwięków) 120 min 300
Podczas zajęć m.in. ocena wskazania do badania przez diagnostę, ew. przeciwskazań do przeprowadzania badania, badanie sprawności słuchu obwodowego – audiogram, badanie słuchowego przetwarzania centralnego (Test sekwencji długości dźwięków; Test sekwencji wysokości dźwięków) łącznie 150-180min. 350
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE regularna terapia z umową (minimum 45min/tydzień) 45 minut 90
30 minut 70
WARSZTATY KREATYWNE (z umową)


zajęcia grupowe 60 min/tydzień 45 (pierwsze zajęcia 15)


KORP – KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO


KOLD – KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA


2 x 45 min. zajęcia terapeutyczne (240 zł) + wydanie dokumentu (10 zł) 250


KINESIOTAPING 35


OPINIA 40


ZAŚWIADCZENIE 20