ZAJĘCIA GRUPOWE


Montessori

Grupa 3 - 8 osób

Grupa 3 - 8 osób

Grupa terapeutyczna 3 osoby

Grupa terapeutyczna 2 osoby

Czas trwania

90 min

45 min

45 min

45 min

Cena regularna w PLN

65

55

60

70

Cena w przypadku zajęć

częstrzych niż 1x tygodniowo

60

50

60

70


REGULARNA TERAPIA (Z UMOWĄ)


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

(oprócz psychologa)

Wariant 1

Wariant 2

Czas trwania

45 min

30 min

Cena regularna w PLN

95

70

Cena w przypadku zajęć

częstrzych niż 1x tygodniowo

90

65


RZADZIEJ NIŻ 1 X TYGODNIOWO (Z UMOWĄ)


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

(oprócz psychologa)

Wariant 1

Czas trwania

45 min

Cena w PLN

110


ROZPOCZĘCIE TERAPII, ZAJĘCIA BEZ UMOWY


WSZYSTKIE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Wariant 1

Czas trwania

45 min

Cena w PLN

140


ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Wariant 1

Wariant 2

Czas trwania

45 min

60 min

Cena regularna w PLN

115

140


TERAPIA KARMIENIA


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Wariant 1

Wariant 2

Czas trwania

45 min (TYLKO RODZIC) + 45min
(RODZIC I DZIECKO)

dalsze zajęcia

Cena regularna w PLN

2 x 140

jak wyżej - regularna terapia (z
umową)


INTEGRACJA SENSORYCZNA (DIAGNOZA)


ZAJĘCIA

Wariant 1

Czas trwania

3 x 45 min. zajęcia
terapeutyczne +
wydanie dokumentu

Cena w PLN

350


POZOSTAŁE


Pozostałe

Opinia

Zaświadczenie

Cena w PLN

40

20