Zajęcia grupowe są szansą na naukę i doskonalenie umiejętności społecznych u dzieci od 3. do 9. roku życia. Czas zajęć oraz wielkość grupy dobierane są do możliwości dziecka w taki sposób, aby zdobywanie nowych narzędzi komunikacji odbywało się w środowisku bezpiecznym i przyjaznym dziecku.

Na zajęciach dzieci uczą się jak powiedzieć, to co rzeczywiście chcą wyrazić, uczą się stawiania granic oraz szacunku do potrzeb innych, potrafią zauważać zasoby rówieśników i uczą się je wykorzystywać z korzyścią dla obu stron.

Rolą nauczyciela jest stworzenie wspierającego środowiska, które umożliwi proces nabywania umiejętności komunikacji oraz modelowanie zachowań prospołecznych. Nauczyciel w zrozumiały dla dziecka sposób, tłumaczy mu znaczenie sytuacji społecznych w jakich się znajduje, podpowiada jak rozwiązywać konflikty i szukać pola porozumienia z innymi. Cały proces odbywa się naturalnie, „tu i teraz” – dziecko może testować rzeczywistość w bezpiecznym otoczeniu.

Podczas zajęć, dzieci pracują w sali Montessori, która została stworzona z myślą o potrzebach rozwojowych dzieci w każdym wieku. To pozwala na prowadzenie zajęć integracyjnych – dzieci w różnym wieku, mogą pracować obok siebie z materiałami przystosowanymi do swoich możliwości. Dzieci młodsze naturalnie uczą się od starszych, starsze obserwują młodsze – stają się pomocnikami, ale również czerpią z ich umiejętności. Dzieci dorastają w różnorodności, co pozwala im zauważać możliwości swoje i innych.