Zapraszamy wszystkie dzieci które chcą zrobić krok ku swej samodzielności na indywidualne oraz grupowe zajęcia prowadzone zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.
Jak piszę nasza Terapeutka oraz twórca Centrum Uśmiechu Dziecka które stanowi fundament dla Centrum Dziecięcych Możliwości: Zajęcia Montessori to indywidualny program działania dla każdego dziecka
z uwzględnieniem JEGO AKTUALNYCH potrzeb i możliwości rozwojowych.
Zajęcia Montessori to nauka samodzielnego podejmowania decyzji i brania za te decyzje odpowiedzialności.To konsekwencja i wytrwałość w dążeniu do celu poprzez doskonalenie koncentracji i skupienia uwagi oraz umiejętności planowania
i organizacji poszczególnych etapów działania.
Zajęcia Montessori to nauka szacunku dla każdego człowieka dzięki pracy w grupie integracyjnej wiekowo i rozwojowo.
Ewa Nikołajew – Wieczorowska
nauczyciel Montessori